Helyi rendeletek, jogszabályok

A TELEPÜLÉSRENDEZÉS ESZKÖZEI

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

SZABÁLYOZÁSI TERV

SZABÁLYOZÁSI KERETTERV (CSAK BUDAPESTEN)

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

TELEPÜLÉSKÉPI ELŐÍRÁSOK

TELEPÜLÉSKÉPI RENDELET